Kezdőlap

Csizmadia Aladár,

népiskolai tanító Sólyon Veszprémmegyében.

A Paedagogiai Szemlébe 1889-ben A népiskolai énektanítás érdekében irt czikket.

Munkája: Tankönyv az egy tanítóval bíró osztatlan (falusi és pusztai) népiskolák számára. Földrajz, történelem, polgári jogok és kötelességek, természetrajz, természettan. Veszprém, 1887. (2. kiadás. U. ott, 1889.)

Schematismus Wesprimiensis 1887.

M. Könyvészet 1887.

Horváth Ignácz Könyvészete 1889.