Kezdőlap

Csizmazia János, (somogyi),

kath. áldozópap, szül. 1798. ápr. 23. Érsekujvárt Nyitramegyében; előbb Uj Barson, azután Szuhán volt plébános, hol 1870. aug. 19. meghalt.

Irt czikkeket A Koós-pallagi dohány kezeléséről és a Hontmegyei dohányfajokról (M. Gazda 1843.)

Munkája: Vallásos hangulat az esztergomi érseki főtemplom felszentelésének ünnepére (aug. 31. 1856.) Pozsony, 1856.

Thewrewk József. Magyarok Születésnapjai 43.

Petrik Bibliogr.

Necrol. Strigon. 160.