Kezdőlap

Csizmazia Sándor (somogyi),

ügyvéd, szül. 1772. nov. 4. Farkasdon Nyitramegyében, előbb ev. reform. vallású volt; később áttért a r. kath. vallásra és gazdasági hivatalt viselt a b. Podmaniczky családnál.

Több czikket irt a korabeli lapokba és lefordította Kotzebue A kisvárosiak cz. 4 felv. vigjátékát, melyet 1807. febr. 7. adtak először Pesten, azután is többször.

Munkái:

1. Dentu-Mogerek, Pest, 1826.

2. Tudományos állapotunk. U. ott, 1833.

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1834. 245.)

Honművész 1837. 35. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 170.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 418.