Kezdőlap

Csóka József (tejfalusi),

ev. ref. lelkész volt Ekecsen (Komáromm.) 1798. márcz. 28-tól 1826. jún. 23-ig, midőn 56 éves korában meghalt. Hetényi János és Domján Sámuel lelkészek tartottak fölötte gyászbeszédet.

Kézirati munkája: A megcsalatott szerelmi gyötrésnek áldozatjává lett Adolf levelei. Németből találós szaporítással által szereztetett. 4-rét 100 l. fol. (a nemzeti múzeum kézirattárában.) Ismertette Erdélyi Pál az Egyetemes Philol. Közlönyben (1889) a fordító életrajzával.