Kezdőlap

Csokerlyán János,

tábori lelkész, szül. 1800-ban Nagy-Becskereken; tanult Temesvárt, Szegeden és Karloviczon; tanító volt Belacerkván és 1830-ban tábori lelkész a német bánáti ezredben.

Munkái:

1. Declamatio exc. ill. ac. rev. dno Stephano Stratimirovich de Kulpin, orient. eccl. archiepiscopo Carloviciensi, devotissime oblata. Albo-Ecclesiis die 1 febr. 1829. Budae.

2. Ogledalo dobrodjeteli i vjernosti. U. ott, 1829. (Az erény és hűség tükre.)

3. Poljszka Ljubusica. U. ott. 1830. (Erdei ibolya.)

4. Neujahrsgefühle Sr. Excell. Grafen Vetter von Lilienberg. Karlstadt, 1840.

Schafarik, Geschichte der Südslav. Literatur III.

Petrik Bibliogr.