Kezdőlap

Csolnoky Imre,

ügyvéd, kecskeméti származású, hol atyja Cs. Imre elemi iskolai tanító volt; iskoláit is ott kezdte s Veszprémben folytatta; a jogot Pesten végezte, hol utóbb keresett ügyvéd volt; a szabadságharczban mint hadbiró vett részt, azután Bölcskén Tolnamegyében telepedett le s az alkotmányos mozgalmakban mint balközéppárti vett részt. Meghalt?

Munkája: Váltóeljárási rendszer megyékre és városokra nézve. Pest, 1847.

Petrik Bibliogr. s Horváth Döme szives közlése.