Kezdőlap

Csoltkó Fülöp,

prémontréi kanonok, theologiai doktor, jászói abaujvármegyei származású; 1823-ban a grammatikai osztályban tanított Kassán; 1826-ban a humaniórák tanára Rozsnyón, 1827-ben theologiai tanár és egyúttal jászói plébános. Meghalt 1848. nov. 28. élte 47. évében.

Munkái:

1. Carmen rev. dno Joanni Nep. Damics, cathedr. ecclesiae Rosnaviensis praeposito majori... sacerdotii sui jubilaeum 10. kal. Maii 1827. agenti, a reg. gymnasio Rosanv. sacratum. Rosnaviae, 1827.

2. Illustr. rev. ac amplissimo dno Aloysio Richter, praelato et praeposito de castro Jászó... dum in regia ecclesia praeposit. Jaszoviensi V. id. Julii 1830. benediceretur, Conventus Jaszoviensis. Cassoviae, 1830.

3. Illustr. ac rev. Dominico e Com. Zichy de eadem et Vásonkő, episcopo Rosnaviensi... dum episcopalem sedem ritu solemni III. kal. Junii 1841. capesseret, Districtus Jaszoviensis. U. ott, 1841.

4. Illustr., magn. ac. rev. dno Aloysio Richter praelato Jaszoviensi... dum illustr. ac rev. d. Dominicus e comit. Zichy, Rosnaviensis antistes... 4. kal. Junii 1842. neoerectam ecclesiam in Rudnok solemniter consecraret. Districtus Jaszoviensis. U. ott, 1842.

Kézirati munkája: Dissertatio inaug. in qua comparatur ethica christiano catholica cum stoicis ethicorum placitis. Jászó, 1832. (a n. múzeum kéziratárában.)

Petrik Bibliogr.

Schematismus Canonicorum Reg. Praemonstratensis de Castro Jászó 1891. 135. 181.