Kezdőlap

Csoma József (ragyolczi),

földbirtokos, szül. 1848. jún. 27.; a gymnasiumot Budapesten, a jogot Sárospatakon végezte. Jelenleg jószágán Devecserben (Abaujmegye) gazdálkodik.

Az irodalomban a régészettel foglalkozott, ujabban azonban a magyar családtani, heraldikai s pecséttani téren működik. A Turulban, Ungar. Revueben (1889.) s Archaeol. Értesítőben (1890.) jelentek meg dolgozatai (mutatványok Alte Grabdenkmäler aus Ungarn cz. kéziratban levő ezen a téren úttörő nagyobb munkájából). Régészeti gyűjteménye s nevezetes szakkönyvtára van. A Siebmacher-féle Der Adel von Ungarn cz. munkának szintén dolgozótársa.

Munkái:

1. Őstörténelmi nyomok Abaujmegyében. Bpest, 1890. (Különny. a Felső-magyarországi Múzeumegylet XI. Évkönyvéből.)

2. Vajday György czimerlevele. A Hunt-Pázmán nemzetség czímere. U. ott, 1890. (Különny. a Turulból.)

3. Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. Bpest, 1889. (Csergheő Gézával.)

Önéletrajzi adatok.