Kezdőlap

Csombor (Czombor) Márton (szepsi),

varannói magyar tanító, szül. 1594-ben Szepsiben Abaujmegyében; tanult Kézsmárkon 1616-ig; ekkor máj. 15. 22. évében külföldre indult és legtöbbet gyalog utazott «sárga csizmában, verőfényes gránát posztóból csinált palástban» és bejárta Lengyelországot, Csehországot, Sziléziát. Danczigban a gymnasiumi alumnusok közé beiratkozott. 1617. jan. 21. hagyta el Danczigot és Poroszországba ment; innét Dánia felé vitorlázott; máj. elején Svájczba indult, de Angolországban kötött ki. Londonban meglátogatta az iskolákat és Canterburyban is volt. 1618-ban Francziaországban s Párisban is megfordult; onnét Németországba jött és 1618. jún. 19. a straszburgi egyetem tagja lett; innét Heidelbergen, Nürnbergen és Krakkón át visszatért hazájába s 1620-ban kassai iskolaigazgató, majd a varannói magyar iskolában tanító lett. 1623-ban már nem élt.

Munkái:

1. Evropica Varietas, avagy Szepsi Czombor Mártonnak Lengyel, Mazur, Pruz, Dania, Frísia... Britanniai, Tengeren való bujdosásában látott, hallot külömb külömb fele dolgoknak rövid le irása... Kassa, 1620.

2. Vdvari Schola... Bártfa, 1623. (Bedegi Nyári Ferencz, Nyári István fia, számára irta; a munka Nyári Ferencznek és a szerzőnek halála után nyomatott ki.)

Kézirati munkája: Utazása 1620. 4-rét 167 lap és ezt kiegészítő másolatok. (Az első munkának töredékei a m. n. múzeum kézirattárában.)

Bod, M. Athenas 312.

Sárospataki Füzetek 1857-58. (Erdélyi János).

Katona, Historia Critica XXXI. 836.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 225. 236. l.