Kezdőlap

Csomor (Chomor) Kálmán (nagyabonyi),

Gyöngyös város volt polgármestere, szül. 1843. máj. 6. Gyöngyösön iparos szülőktől; iskoláit a gyöngyösi gymnasiumban (1856.) és a budapesti reáliskolában végezve, atyja mesterségét a szíjgyártóságot tanulta s azt mint mester 1881-ig folytatta, midőn aug. 21. Gyöngyös város közönsége polgármesterré választotta s ezen tisztét 1889. aug. 21-ig viselte. Jelenleg Gyöngyösön él és 1891 óta a hevesmegyei gazdasági egyesület titkára. 1886. febr. 26. és következő napokon a Budapesten tartott országos polgármesteri congressuson előadói tiszttel bizták meg. 1888 tavaszán a polgármesterek ismét összejöttek Budapesten az italmérési s kártalanítási törvények tárgyalása végett s őt bízták meg a memorandum elkészítésével, melyet az országgyűléshez fölterjesztettek.

Közigazgatási czikkeket irt az Egyetértésbe (1886. febr.); ezenkívül több vidéki és fővárosi lapba dolgozott.

Munkái:

1. Félreismert boldogság. (Beszély.) Gyöngyös, 1876.

2. Gyöngyös város vagyoni állapota és az 1882. évi ügyforgalmának kimutatása. U. ott, 1883.

Szerkesztette a Gyöngyös cz. lapot 1872. decz. végétől 1877. szept. 30-ig és 1878. okt. 20-tól 1882. jan. 1-ig.

Álnevei s jegye: Abonyi, Makutyi, János gazda és Cs. K.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletrajzi adatok.