Kezdőlap

Csomos (Tsomos) Mihály (albisi id.),

előbbinek testvérbátyja; Kolozsvárt végezte iskoláit, miere külföldre ment és a leidai (1752-55.), azután pedig az odera-frankfurti egyetemet látogatta. Hazájába visszatérve, a kolozsvári ev. ref. collegiumban 1758. jan. 18. a jog és hazai történelem tanára lett, hol 1796-ig működött. Meghalt?

Munkái:

1. Dissertatio juris publici de jure quod dicitur postliminii. Claudiopoli, 1757.

2. Oratio inauguralis de ortu et progressu, fatisque jurisprudentiae Transilvano-Hungaricae. U. ott, 1758.

3. Specimen juridicum ad decretam tripatiti, part. I. titulos 78 et 79 praescriptionibus usucapianibus. U. ott, 1761.

Nánási, Pharus 38.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 137.

Horányi, Nova Memoria 735.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi II. 488.

Katona, Historia Critica XXXIX. 946.

Prot. Szemle 1890. 198. és Gyalui Farkas szives közlése.