Kezdőlap

Csomós (Tsomós) Mihály (albisi ifj.),

előbbinek fia, jogtanuló volt a kolozsvári ev. ref. kollegiumban és atyja elnöklete alatt vitatkozott.

Munkája: Dissertatio juridica, ad decreti Tripartiti Partis I. Titulum LVII. Qua disquiritur De libera Bonorum adquisitorum disponendi potestate... publice defendendam suscepit an. 1781. Claudiopoli, 1784.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi II. 489.