Kezdőlap

Csondor János,

jószágigazgató gróf Festetich Györgynél, utóbb Lászlónál Keszthelyen; saját birtoka is volt Zala-Berzenczén és Kaczorlakon, neje Horváth Katalin után pedig Beleznán (Somogym.). Több vármegye táblabirája és Kisfaludy Sándorral jó barátságban volt.

Munkája: Gazdaságbéli számadó és számvevő tiszti utasítások. Keszthely, 1819.

Irt még több német könyvet is, melyeket nem ismerek.

Kéziratban vannak unokájánál magyar és latin versei, többnyire epigrammák és egy elbeszélő költemény töredéke.

Szinnyei Könyvészete és Novák Mihály szives közlése.