Kezdőlap

Csondor János,

kaposvári ügyvéd, előbbinek unokája.

Szerkesztette a Kaposvár czímű kath. irányú hetilapot 1886-tól; 1891. máj. 16. óta a Somogyvármegyei Népujság szerkesztő-tulajdonosa Kaposvárt.