Kezdőlap

Csongrády Lajos,

kántor-tanító, szül. 1843-ban nemes szülőktől Bajtán Hontmegyében hol atyja Cs. István néptanító volt; a gymnasiumot és tanítóképzőt Esztergomban végezte; azután Szölgyénben hat évig segédtanító s Bajtán hétig önálló tanító volt. 1873 óta Szölgyénben Esztergommegyében mint kántor-tanító működik.

A 60-as években néhány levelet irt a Tanodai Lapokba.

Munkája: Egyházi énekek és imádságok. A szölgyéni róm. kath. hívek használatára. Esztergom, 1882.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletr. adatok.