Kezdőlap

Csonka Károly,

ev. ref. lelkész Székesfehérvárt.

Munkái:

1. Szivbéli óhajtás, melyet Krainer József úrnak neve napján bemutatott 1826. Pozsony.

2. Néhai tek. Bottlik János úr emléke, melyet Székesfehérvárott jan. 13. 1856. elmondott halotti beszédben, a dicsőült életrajzából végtiszteletül emeli. Pest, 1856. (Bali Mihály gyászbeszédével együtt.)

Petrik Bibliogr.