Kezdőlap

Csontó Lajos,

ev. ref. főgymnasiumi igazgató Kis-Kún-Halason, szül. 1836-ban Miskolczon, Borsodmegyében, 1862 óta tanár.

Programmértekezése: Jelentés a kis-kun-halasi ref. egyház levéltárának berendezéséről; (megjelent a kis-kun-halasi ref. gymnasium Értesítőjében 1879.)

Mint igazgató szerkeszti a gymnasium Értesítőjét.

Wutz Névkönyve.