Kezdőlap

Csontos István,

megyei hivatalnok, Cs. Mihály és Dezső Erzsébet nemes szülők fia, szül. 1787. nov. 10. Szentesen Csongrádmegyében; iskoláinak bevégezte után katona lett és az 1807-1808. felkelő seregben szolgált. Galicziában időzése alatt mint őrmester megismerkedett Grodkovszky száműzött lengyel ezredes Mária leányával, kit később nőül vett. Atyja kérelmére 1808. jan. 9. elbocsátották a katonaságtól és 1809. júl. 19. a csongrádmegyei szabad lovas sereg alhadnagya lett. 1815. decz 15. ugyanazon megyében tiszt. esküdtnek neveztetett ki. Meghalt 1831-ben kholerában Kassán, hova gyermekei neveltetése végett költözött. Fáy István gróffal, ki pártfogója volt, barátságban és levelezésben állott; a gróf levelei a család birtokában vannak.

Értekezései: Az emberi szokás erejéről, A tudományok eredetéről, A bölcsességről a Felső Magyarországi Minervában (1826. III. IV. 1827. I.) jelentek meg.

Munkái:

1. Aranyosy vagy az árvák pártfogója. Eredeti érzékeny játék 5 felv. Kassa, 1827.

2. Kiki a maga szerencséjének kovácsa. Rövid erkölcsi értekezés. U. ott, 1830.

3. Szépnem ügyvédje az asszonyi becset sértegető vád okok ellen. U. ott, 1830.

Vegyes tárgyú kéziratai a n. múzeumban őriztetnek.

Philos. Pályamunkák I. 1835. 139. l.

Petrik Bibliogr. és leányának Szathmáry Károlynénak szives közlése.