Kezdőlap

Csorba András,

gazdasági igazgató tiszt Egerben.

Gazdasági czikkeket irt a Tud. Gyűjteménybe (1832. 1834. 1836.), Társalkodóba (1836. 1840.) és a M. Gazdába (1841.)

Munkái:

1. Vezér a természetesen mívelt mezei gazdálkodásra, egy toldalékkal a gazdasági tisztek neveléséről és formáltatásáról. Pest, 1834. (800 példányban nyomatott és 600 példány jövedelme a budai magyar szinész társaság gyarapítására s a nemzeti játékszinnek Pesten vagy Budán megalapítására fordíttatott. Ezen munkára Hölzel József Észrevételeket adott ki Pesten 1836.)

2. Csorba András levele Döbrenteyhez és ennek Felhivása az 1. sz. munka elárusítása érdekében. U. ott, 1834.

3. Vázlatok a gyermeknevelés az ifjuság időszaka és a házasság életköréből. U. ott, 1840. (Ism. Athenaeum 1841.)

Tud. Tár 1835. 207. 1841. 515. l. (Toldy F. Bibliogr.)

Szinnyei Könyvészete.