Kezdőlap

Csorba János.

Baranyamegye második rendes mérnöke.

Gazdasági czikkeket irt a Falusi Gazdába s a Gazdasági Lapokba (1858.)

Munkája: A csergalagonya eleven sövény. Schenk György után ford. Kassa, 1843. és Brassó, 1843. Öt tábla rajzzal.

Szinnyei Könyvészete.