Kezdőlap

Csorba Lajos,

orvosdoktor, szül. 1815-ben Czegléden Pestmegyében; 1845-ben orvosdoktorrá avatták; azután tiszti főorvos lett Hajdu-Szoboszlón, hol 1880. jan. 22. meghalt.

Munkája: Gondolattöredékek a mellnyavalyák vizsgálódó módszere körül. Buda, 1835. (Latin czímmel is.)

Rupp. Beszéd 164.

Szinnyei Könyvészete.

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statisztikája I. 140. és gyászjelentés.