Kezdőlap

Csorba Sámuel (alsó-borsai),

megyei hivatalnok Komáromban; 1820-ban a pozsonyi jogi akadémián tanult.

Munkái:

1. Nagym. gr. Szapáry József ő excellentiájának, midőn neve napját innepelné... készült szives tiszteletzálog a hazai törvényeket tanuló magyar ifjuság nevében. Pozsony, 1820. (Költemény.)

2. Beszéd, melyet nagymélt. gr. Nádasdy Leopold eő excellentiájához, t. Komárom vármegye főispáni szék administrátorához, midőn 1824. eszt. sz. András hava 25. Rév-Komáromban, ugyanazon nemes megyének közgyülését ülné, intézett. Komárom.

3. Tisztelet, melyel Ghyczy Ferencz úrnak Komárom várm. első alispánjának az 1825. új esztendő feltetszésén udvaról. U. ott.

Vörösmarty Mihályhoz (1827. febr. 1.) irt és gr. Nádasdy Mihály hamvai felett (1827. júl. 10.) mondott verseinek censurai kézirata megvan a m. n. múzeum kézirattárában.

Petrik Bibliogr.