Kezdőlap

Csorja (P.) Ferencz,

ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1782-ben Ilyefalván Háromszékmegyében szegény székely szülőktől; Enyeden tanult, honnét iskoláinak bevégezte után Toroczkai Miklós gróf mellé ment nevelőnek; innét 1824-ben Székely-Udvarhelyre került tanárnak. 1831-ben jött Nagy-Enyedre mint igazgató-tanár és az iskola anyagi javaira is kiterjeszté figyelmét. Meghalt 1843. máj. 1. Tordán, a lovak által elragadott szekérből történt leugrás következtében.

Munkái:

1. Haza és közönséges historia röviden a grammatica classis számára. Maros-Vásárhely, 1830. (2. megjobbított kiadás. N.-Enyed, 1833. 3. kiadás. U. ott, 1836. 4. megj. kiad. U. ott, 1841.)

2. A számvetés tudománya. Röviden a falusi iskolák számára. Marosvásárhely, 1830. (2. kiadás. Nagy-Enyed, 1835.)

3. Wakefieldi pap. Goldsmith után ford. U. ott, 1831.

4. Alap philosophia, a kezdő filozofusok számára. U. ott, 1842.

Mult és Jelen 1843. 36. sz.

P. Szathmáry Károly, A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen-Fötanoda Története 257. 303.

Szinnyei Könyvészete.

Koncz J., Marosvásárhelyi Könyvnyomda Tört. 40.

Petrik Bibliogr.