Kezdőlap

Csorvásy Pál,

ev. ref. lelkész volt Daróczon Szatmármegyében és ott halt el 1871-ben.

Munkája: Gondolat szülemény. Szatmár, 1871. (Versei, melyeket holta után neje adott ki.)

Uj M. Athenás 92.