Kezdőlap

Csöregh Gyula,

miniszteri számtiszt, szül. 1863. febr. 12. Nagyváradon Biharmegyében; iskoláit Debreczenben és Kézsmárkon végezte. 1885-ben kineveztetett a debreczeni pénzügyigazgatóság számvevőségéhez, majd a debreczeni táviró-igazgatósághoz számgyakornoknak. 1887-ben Budapestre helyezték át és jelenleg a kereskedelemügyi m. kir. miniszterium posta- és táviró-számvevőségénél mint számtiszt van alkalmazva.

1884 óta körülbelől száz tárczaczikket és nehány költeményt irt a következő hirlapokba: Debreczen, Debreczen-Nagyváradi Értesítő, Szegedi Hiradó, Kassa-Felvidéki Közlöny, Tasnád, Urambátyám, Magyar Gazdasszonyok Lapja, Debreczeni Ellenőr és Debreczeni Hirlap; ez utóbbi két hirlapnak egyúttal belmunkatársa is volt másfél évig.

Jegyei: Regh, s -h, a,-

Önéletrajzi adatok.