Kezdőlap

Csuday Jenő,

csorna-premontrei kanonok és főgymnasiumi tanár, szül. 1852. szept. 15. Győrött, hol a főgymnasiumot és theologiát végezte. 1875-ben beavattatott és pappá szenteltetett; ugyanekkor a szombathelyi kir. kath. főgymnasiumnál tanár lett, hol jelenleg is működik, mint a történelem és földrajz rendes tanára. Tanári oklevelet 1883-ban a budapesti egyetemen nyert.

Munkái:

1. Az Osztrák-Magyar Monarchia politikai földirata. Szombathely, 1881. (Tankönyv a gymnasiumok számára. 4. rövidített kiadás, 1884. 5. kiadás, 1887. U. ott.)

2. A honfoglalás kezdete és befejezése. U. ott, 1884.

3. A magyarok történelme. U. ott, 1884. (Tankönyv a gymnasium III. oszt. számára.)

4. Zrinyiek a magyar történelemben. 1566-1704. U. ott, 1884. (Ism. Egyetértés 220. sz.)

5. Világtörténelem. U. ott, 1885-88. Négy kötet. (Tankönyv a gymnasiumok számára.)

6. A honfoglalás éve. U. ott, 1891. (Ism. M. Állam 87. sz.)

7. A magyarok történelme. U. ott, 1891. Két kötet.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884.

M. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok.