Kezdőlap

Csuka Mihály,

cs. és kir. százados és hites fordító a katonai főparancsnokságnál Budán.

Munkái:

1. Utasítás a Werndl-rendszerű gyalog puskának és lőszernek szerkezetére, jó karban tartására. Ford. a hivatalos német eredeti után. Pest, 1869.

2. Utasítás a Wänzl rendszere után átalakított puska és a hozzá tartozó lőkészlet szerkezete, jó karban tartása, vizsgálata és kezelése fölött. Ford. a hivatalos német eredeti után. Bpest, év n.

Szinnyei Könyvészete.

Kiszlingstein M. Könyvészet II.