Kezdőlap

Csukási (Hecht) Fülöp,

izraelita elemi iskolai tanító Budapesten.

Munkái:

1. Zsidó hittan. A szentírás elbeszélései kapcsán az őshéber eredeti szöveg alapján... 1. könyv. Bpest, 1885. (Schön Józseffel. 2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1888.)

2. A zsidók története. U. ott, 1886. (Schön Józseffel.)

3. Kis biblia a zsidó ifjuság számára. U. ott, 1886.

4. A héber nyelvoktatás jelentősége, terjedelme és methodikája az interconfessionalis nép- és polgári iskolák izr. hitoktatásában. U. ott, 1890.

A Maimuni és kora cz. értekezése az Egyenlőségben (1885.) jelent meg.

Szerkesztette a Magyar Orsz. Tanító Egyesület Értesítőjét 1875. nov. 1. óta.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885.

M. Könyvészet 1888. 1890.