Kezdőlap

Csukássi Károly,

jogi doktor, pestvárosi tiszti ügyész.

Történei czikkei jelentek meg a Győri Tört. és Régészeti Füzetekben (II. III. 1863-65.), jogtudományiak a Jogtudományi Közlönyben. (1869. Bűntény-e az öngyilkosság. 1870. Az ügyészség levelezési jogáról sat.)

Munkája: Pest város statistikája 1867. és 1868-ban. Pest, 1870. (Statistikai és Nemzetgazdasági Közlemények VI.)