Kezdőlap

Csulak (Dobrai) Sámuel,

ev. ref. prédikátor volt Salánkon Ugocsamegyében.

Egy imakönyvet irt 1673-ban, melyet Apafi Mihály fejedelemnek ajánlott, mely azonban csak később Rhédei Krisztina költségén jelent meg ily czímmel: Lelki olaj, melyel az egészséges lélek a beteges lelket nagy hűséggel kenegeti, s onnan magát is vidámítja. Kolozsvár, 1730.

Bod, M. Athenas 72. (Tsulak.)

Horányi, Memoria I. 524.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 246.

Katona, Historia Critica XXXVIII 857.

Petrik Bibliogr. I. 544.