Kezdőlap

Csupor Gyula,

főszolgabiró, szül. 1839. nov. 24. Baján, középiskoláit ugyanott, a jogi tanfolyamot a budapesti egyetemen végezte. 1861-ben Baján városi aljegyző, 1862-ben az ottani főgymnasiumban a magyar irodalom és történelem tanára lett, hol egy évig működvén ügyvédi oklevelet nyert. 1866-ban városi főjegyzőnek választatott. A megyék alkotmányos helyreállításakor 1867-ben bácsmegyei második aljegyzőnek választották, csakhamar első alejgyző s tiszt. főjegyző, majd törvényszéki ülnök lett. 1872-től 1884-ig mint ügyvéd Ó-Becsén tartózkodott; ezóta mint vármegyei főszolgabiró Német-Palánkán működik.

Költeményei, novellái a fővárosi szépírodalmi, de leginkább a bácskai lapokban jelentek meg.

Munkái:

1. Megbukott mama! Regény. Zombor, 1868.

2. Hullámok. Ó-Becse, 1883. (Költemények, beszélyek és egy vigjáték.)

3. Tiz év után. Költemények. Német-Palánka, 1889. (Ism. Főv. Lapok 5., Zombor és Vidéke 4., Bácska 5. sz.)

Kéziratban van még egy vigjátéka Az öngyilkosok czímmel.

Álneve: Zöld vadász (a bajai hirlapoknál a 60-as években).

M. Könyvészet 1883. és önéletr. adatok.