Kezdőlap

Csurgay Árpád,

városi második jegyző 1891. nov. 16. óta Sajó-Szent-Péteren Borsodmegyében, Cs. József körorvos fia, szül. 1864-ben Aradon.

Czikkeket irt a Szabolcsi Közlönybe.

Munkája: Sajó-Szent-Péter város története. Miskolcz, 1890.

Atyjának Cs. Józsefnek szives közlése.