Kezdőlap

Csurgay (Horváth) Ferencz,

ev. ref. lelkész, Cs. H. András földbirtokos fia és Cs. József orvos atyja, szül. 1772-ben Czegléden Pestmegyében; tanult szülővárosában és a debreczeni ref. főiskolában, hol a theologiát végezve, Poroszlón Hevesmegyében lett három éves akadémikus tanító, azután ref. káplán volt Átányon (Hevesm.); innét Vatára, majd Heő-Szalontára (Borsodm.) ment rendes lelkésznek. Meghalt 1852-ben.

Munkája: Szem erénye az égi testek körül, mely az égi testekre emelt szemnek a közönséges megtekintésnél többet érő alapos nézésében áll. Népértelmi s erkölcsi nevelőűl népszerűen előadva. Miskolcz, 1845.

Szinnyei Könyvészete és fiának Cs. József körorvosnak szives közlése.