Kezdőlap

Csurgay Kálmán,

okl. gyógyszerész és szerkesztő, előbbinek fia, szül. 1858. nov. 22. Gyorokon Aradmegyében; 1873-ban gyógyszerészszé lett és 1879-ben nyert gyógyszerészi oklevelet a budapesti egyetemen.

Mint egyetemi hallgató 1877. szept. lépett a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztőségébe, mely lapnak 1882-ben főmunkatársa és 1884-ben társszerkesztője lett.

Főbb czikkei: Vegytani alapelvek. A felmangánsavas kálium alkalmazása a térfogati elemzésben. A chemiában mily mérvű jártasság kivántassék meg a tyrocinális vizsgát tevő gyakornoktól. (Gyógysz. Hetilap 1879-80.) A magyar gyógyszerkönyv rendelkezéseinek magyarázata nehány fontosabb vegyi és gyógyszerkészítménynél. (Gyógyszerészek Naptára 1880.) Társadalmi helyzetünk. Titkos szerek és specialitásokról. A lefolyt évtized. A magyar gyógyszerészet története az utóbbi tiz évben. (Gyógyszerészi Közlöny 1885. 1887. 1891.)

Munkái:

1. Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok számára. Bpest, 1883.

2. Az állami közigazgatás és a gyógyszerészet. U. ott, 1891.

Alapította s 1885. márcz. óta szerkeszti a Gyógyszerészi Közlönyt és a Gyógyszerészek Évkönyvét Budapesten.

M. Könyvészet 1883. és önéletrajzi adatok.