Kezdőlap

Csurgovics György,

görög kath. theologus, szül. 1864. máj. 2. Parasznyán Szatmármegyében, hol atyja görög kath. lelkész volt; iskoláit az ungvári főgymnasiumban végezte; mint VIII. oszt. tanuló az ifjusági Dayka-körnek alelnöke volt. Ezután egy évig katonáskodott Bécsben; visszatérvén pap lett, és az ungvári püspöki papnevelőben hallgatta a hittani négy tanfolyamot; mint IV. éves az egyházirodalmi iskolának elnöke volt. Ezután nevelősködött, most pedig a budapesti egyetemen a kánonjog-doktori szigorlatokra készül.

A széppróza s költészet művelője; munkái következő hirlapokban és folyóiratokban jelentek meg: Szépirodalmi Kert (1887. 38. sz.), Kelet (1888. 1. 1889. 40. 1891. 28. sz.), Ungvári Közlöny, Ung, Nagy-Károly, Felvidéki Sion (1889), Magyar Állam, Magy. Szemle s az ungvári növendékpapság egyházirodalmi iskolájának Szemelvények cz. munkálaaiban (Ungvár, 1888.)

Dr. Mikita Sándor szives közlése.