Kezdőlap

Csurgovich Sándor,

orvosdoktor, ungvári származású, 1834-35-ben a pesti egyetemen orvoskari dékán volt. 1876. okt. felavattatásának 50 éves évfordulója alkalmával az egyetem küldöttségileg díszoklevéllel tisztelte meg.

Munkája: Societas conjugalis a parte sanitatis considerata. Dissertatio politicomedica. Pestini, 1826.

Rupp, Beszéd.

Szinnyei Könyvészete.

Orvosi Hetilap 1876. 41. sz.