Kezdőlap

Csutor Imre,

megyei alispán és földbirtokos Zalamegyében, hol hosszabb ideig alispán volt, mire salomvári birtokára visszavonult. Meghalt 1891. febr. 9. Salomvárt 78 éves korában.

Munkája: Észrevételek és toldalékok Bátorfi Lajos, Adatok Zalamegye történetéhez cz. munkájához, bold. Deák Ferencz némely adomáival. Zalaegerszeg, 1890. (300 példányban.)

Zalamegye 1890. 31. sz.

Vasárnapi Ujság 1891. 7. sz. és Novák Mihály szives közlése.