Kezdőlap

Csutor János,

zalamegyei birtokos és több megyék táblabirája.

Horváth Ádám Fodor Gerzsonhoz Petri Keresztúrból 1815. aug. 18. kelt levelében emlékezik meg róla, hogy:

németből fordít némely becses munkákat. Valószinűleg kéziratban maradtak.

Figyelő 1. 1876. 46.