Kezdőlap

Csutor János,

esperes-plébános és tiszt. kanonok, szül. 1799-ben Káptalantótiban Zalamegyében; a gymnasiumot Keszthelyen és Veszprémben, a bölcseletet a keszthelyi lyceumban, mely az akkor még virágzó gazdasági intézettel (Georgicon) kapcsolatban volt, a theologiát pedig mint az egyházmegye papnövendéke Veszprémben végezte; 1822-ben pappá szenteltetett és tiz évig mint segédlelkész működött. 1834-től plébános, 1852-től egyszersmind alesperes, 1858-tól tiszt. kanonok volt Szilben, hol 1882. jan. 1. meghalt.

Több értekezést irt a 40-es években Religióba és Nemzeti Ujságba.

Munkája: A marosdi remete. (Erényképző népies költemény 4 énekben). Pest, 1855.

Danielik, Magyar Irók II. 47.

Schematismus Vaciensis 1881. 1883.

Petrik Bibliogr.