Kezdőlap

Csúzy Zsigmond,

pálosrendi szerzetes és hitszónok. Meghalt 1729. júl. 2. Laadon.

Munkái:

1. Zengedező sípszó. Pozsony, 1723. (Az esztergomi érsek költségén jelent meg és 77 prédikácziót tartalmaz. Hozzá van csatolva szerzőnek versekbe foglalt: Tündérség, kinek palástja alatt ravaszon beférkezett apostoli hazánkba a mostoha atyafiság czímű oktatása.)

2. Lelki éhséget enyhítő evangeliumi kölcsönözött három kenyér. U. ott, 1724.

3. Evangéliumi trombita. U. ott, 1724. (Egyházi beszédek.)

4. Kosárba rakott aprólékos morzsalék. U. ott, 1725. (Prédikácziók.)

5. Egész esztendőre való hármas prédikácziók. U. ott, 1725.

Kézirati munkája: Idea boni regiminis monastico regularis 1717. (Nemzeti múzeumban.)

Horányi, Memoria és Nova Memoria.

Wallaszky, Conspectus 185.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 896.

Danielik, M. Irók II. 47.

M. Könyv-Szemle 1876. 38.

Uj M. Sion 1879. 611. l.

Petrik Bibliographiája.

Esztergom és Vidéke 1891. 52. sz.