Kezdőlap

Curiani György,

eperjesi tanuló volt, midőn

Weber János tiszteletére ennek Amuletum (Bártfa, 1644.) cz. munkájához latin elegiát irt.