Kezdőlap

Cybeleius (Cibeleus) Bálint,

a pécsi és székesfehérvári káptalan kanonokja.

Munkája: Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae. Hagenau, 1517. (Ism. M. Könyv-Szemle II. 1877. 85. l. Récsey Viktor.)

Denis, Wiens Buchdruckergeschichte bis 1560. Wien, 1782. 153. l.

Philos, Pályamunkák. I. 65.