Kezdőlap

Czack Péter,

1606-tól kezdve 1636-ban történt halálaig szerepel Lőcse hivatalnokai között mint aedilis senator és 1632-33-ban mint biró.

Hain Gáspár krónikája czímlapján mint szepes-lőcsei naplóirót említi, de naplója még nem került elő.

Szepesm. Tört. Társ. Évk. I. 1885. 38. 39. l.