Kezdőlap

Czájlik István,

a debreczeni földmívesiskola igazgató-tanára, szül. 1852. szept. 18. Bihar-Diószegen; 1869-71-ig a hosszúpályi uradalomban volt alkalmazva; 1871-ben a debreczeni gazdasági tanintézetbe lépett; ezt elvégezve, katonai szolgálatát a Ludovica akadémiában tölté, honnan mint honvéd huszárhadnagy került ki. 1878. febr. 10. a debreczeni gazdasági intézethez mint tanársegéd neveztetett ki. Innét 1883. febr. 10. a keszthelyi földmíves iskola intézőjévé s 1884-ben a debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet intézőjévé s földmives iskolájának vezetőjévé nevezték ki, hol jelenleg is működik. A hajdúmegyei gazdasági egylet titkárának is megválasztatott.

Mint gazdasági szakiró az összes magyar gazdasági szaklapok munkatársa.

Munkája: Csikónevelés. Kolozsvár, 1891. (Erdélyi Gazd. egylet Könyvkiadó Vállalata. IV. 3. füzet.)

Deininger Imre, Keszthelyi Gazd. Intézet Évkönyve 1885. 150. l. és Czájlik Lászlónak szíves közlése.