Kezdőlap

Czájlik László,

kir. pénzügyi fogalmazó, előbbinek testvér-öcscse, született 1861. jún. 6. Bihar-Diószegen, középiskoláit és (1880-84.) a jogakadémiát Nagyváradon végezve, 1884. nov. államszolgálatba lépett a fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóságnál mint fogalmazógyakornok, hol jelenleg mint fogalmazó működik.

Jogász korában a Bihar cz. lapnak volt munkatársa (1883-84. Felolvasásai és színi kritikák). Szakczikkei a Magyar Pénzügyben jelentek meg (1891. a banküzleteket és sorsjegytársaságokat ismertette; továbbá Az állami italmérési jövedékről és több szakba vágó czikkek); irt még a Magyar Kereskedők Lapjába s a Magyar Kereskedők Évkönyvébe.

Kéziratban van: Kézikönyv a jövedéki kihágásokról.

Jegyei: C. L. a szakczikkeknél.

Bozóky, Nagyváradi kir. akadémia százados multja. Bpest, 1889. 245. és önéletrajzi adatok.