Kezdőlap

Czakó János, (szepsi-szentgyörgyi),

gyógyszerész és a konstantinápolyi magyar egylet elnöke, Cz. Zsigmond szinműiró testvéröcscse. Meghalt 1887. okt. 26.

Konstantinápolyból leveleket küldött a Fővárosi Lapokba (1867-68.)

Gyászjelentés.