Kezdőlap

Czakó János,

polgári leányiskolai tanár, szül. 1848-ban Szent-Lászlón Torda-Aranyos-megyében; középiskoláit a kolozsvári s zilahi főgymnasiumban végezte 1870-ben; azután egy éves önkéntes volt, majd táviró tiszt. A budapesti egyetemen a bölcseleti szaktudományokat hallgatta s középiskolai tanári képesítést nyert. Az 1875. tanév kezdete óta a Budapest fővárosi II. és VII. ker. polg. leány-iskoláknál tanít.

Munkái:

1. Magyar olvasókönyv polgári és egyéb iskolák számára. II. rész. II. oszt. számára. Bpest, 1879. (2. jav. kiadás. Kerékgyártó Elekkel együtt.)

2. Az egyetemes történelem tankönyve polg. és felsőbb leányiskolák számára I. kötet. Az ó- és középkor. U. ott, 1887. (II. kötete nem jelenhetett meg, a közokt. miniszternek a polg. iskolák tananyagát redukáló és a tankönyvek használatát korlátozó rendelete következtében; e helyett 1888-ban u. ott megjelent a szűkebb terjedelmű I. s II. kötet.)

Horváth Ignácz Magyar Könyvészete 1887. és önéletrajzi adatok.