Kezdőlap

Czakó Kálmán,

orvosdoktor, a m. kir. állatorvosi akadémia r. tanára Budapesten; szül. 1843-ban ev. ref. szülőktől és 1870-ben lett orvosdoktor a pesti egyetemen; azon év aug. neveztetett ki tanársegéddé a kolozsvári orvossebészi tanintézethez; az ottani egyetem szervezése (1873.) után Budapestre költözött, hol később az országos magvizsgáló állomás főnöke lett és jelenleg állatorvosi akadémiai tanár.

Munkái:

1. Bonczolati eljárás törvényszéki és kórtani esetekben, jegyzőkönyvi példákkal dr. Genersich Antal utasításai nyomán. Bpest. 1874. (Orvosi könyvkiadótársaság Könyvtára.)

2. Az alsótátrafüredi lápos vidék nyári flórája. Igló, 1888. (Különnyomat a M. Kárpát-Egylet XV. Évkönyvéből.)

3. A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás jelentése az 1889. évi működéséről. Bpest, 1890.

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája 84.

Maizner János, A Kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézet Tört. Vázlata. Kolozsvár, 1890. 47.