Kezdőlap

Czanyuga József,

m. n. múzeumi igazgatósági titkár, szül. 1816. február 28. Pesten; a gymnasiumi tanulmányokat szülővárosában a piaristáknál, Gyöngyösön, Kecskeméten és Kalocsán végezte; itt vették föl 1829-ben papnak és a bölcselet tanulására Egerbe küldték, hol két év alatt elvégezte a philosophiát, mire ismét visszakerült Kalocsára 1833-ban azonban kilépett a papságból és azon év okt. orvosnövendék lett Pesten. Az egész tanfolyam elvégeztével a gyógyászatot elhagyván, 1842-ben belépett a Hampel-féle kereskedelmi iskolába mint tanító, hol hat évig működött, 1849. decz. kineveztetett a nemzeti múzeumhoz irattárnokká, majd igazgatósági titkárrá, hol jelenleg is működik.

Első irodalmi kísérlete a Gazdag nő cz. 3 felv. vígjátéka volt, melyet 1849. nov. 8. adtak elő a nemezti szinházban; Apró félreértések cz. 2 felv. vígjátékát is előadták u. ott 1856. aug. 28. Több humorisztikus novellát irt a Hölgyfutárba (1849-52.) s különféle czikkeket más magyar és német lapokba.

Munkái:

1. Gránátos tábor, ered. víg opera 1 felv. Pest. 1853. (Zenéje Doppler Károlytól; először a n. szinházban febr. 12.)

2. Két huszár, víg opera 3 felv. U. ott. 1853. (Zenéje Doppler Ferencztől; először a n. szinházban márcz. 12. Ism. Bud. Hirlap 66. sz.)

3. Allgemeine Sammlung ungarischer Volkslieder. Herausg. und geordnet von Gabriel von Mátray. I. Bd. 1-3. Heft. Buda, 1853-54. (Névtelenűl ford.)

4. Erzsébet, ered. opera 3 felv. U. ott, 1857. (Zenéje Doppler testvérek és Erkel F., először 1856. máj. 6. adatott a n. szinházban. Német fordításban is megjelent. U. ott, 1857.)

5. Sarolta, ered. regényes víg opera 3 felv. U. ott, 1862. (Zenéje Erkel F., először jún. 26.)

6. A közmondás nyelvtani alkalmazásban a latin nyelv oktatásában. Wiegand Károly után. U. ott, 1864. (1168 latin közmondással, ezeknek magyarázatával és, a hol van, megfelelő magyar közmondással.)

7. Magyar és német beszélgetések zsebkönyve. U. ott, 1874. (2. kiadás. Bpest 1880.)

8. Andersen újabb meséi és képei, ford. U. ott, 1874.

9. A látszat csal. Hoffmann Ferencz után ford. U. ott, 1874.

10. A sirból. Hoffmann után ford. U. ott, 1874.

11. Bátya és öcs. Hoffmann után ford. U. ott, 1874.

12. Tedd a helyest és ne tarts senkitől. Höcker Oszkár után ford. U. ott, 1874.

Szerkesztette a Pester Telegrafot 1867. jún. 1-től június 19-ig és a pesti szegény gyermekkórház Évkönyvét 1854-59-ben.

Nemzeti Szinházi Zsebkönyvek.

Benkő Kálmán, M. Szinvilág.

Kertbeny Könyvészete. 1. füzet. Forditások. Bpest, 1876.

Petrik Könyvészete, Bibliogr.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletrajzi adatok.