Kezdőlap

Czapáry László (József),

cisterczi rendi főgymnasiumi tanár, szül. 1859. febr. 24. Nagy-Kanizsán Zalamegyében; középiskoláit Nagy-Kanizsán és Egerben, theol. tanulmányait Zirczen végezte; 1877. aug. 27. lépett a rendbe s 1883. júl. 8. szenteltetett föl misés pappá; ezután három évig Székesfehérvárt tanárkodott. Az 1886-87. iskolai évet tanárvizsgálati engedély kinyerése s az oklevél megszerzése végett a budapesti egyetemen töltötte el, mire két évig ismét Székesfehérvárt volt tanár és 1889 óta az egri főgymnasiumban működik.

Két terjedelmes irodalomtörténeti értekezése jelent meg, u. m. Szekér Joákim Alajos élete és művei (Székesfehérvári kath. főgymn. Értesítője 1888. Ism. Egyet. Philol. Közlönyv 1889.) és Makári György egri iró 1798-1857. (Egri ciszt. r. kath. főgymn. Értesítője 1890. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891.)

Zirczi-Ciszterci Rend Névtára 1890. és önéletr. adatok.